نیکی کریمی بی‌روسری
 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

نیکی کریمی Niki Krimi Iranian superstar

Posted by
بریده (تهران, Iran) on 28 May 2007 in People & Portrait.

به امید روزی که ایشان را روی جلد مجله پلی بوی ، ببینیم.