نیکی کریمی بی‌روسری

نیکی کریمی Niki Krimi Iranian superstar

Posted by بریده (تهران, Iran) on 28 May 2007 in People & Portrait.

به امید روزی که ایشان را روی جلد مجله پلی بوی ، ببینیم.

 

niki
karimi

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon